Dekretem Jego Ekscelencji Biskupa Janusza Stepnowskiego z dnia 19 sierpnia 2015 roku staliśmy się oficjalnie Szkołą Nowej Ewangelizacji Theoforos w Diecezji łomżyńskiej.

Wywodzimy się z Katolickiego Stowarzyszenia Theoforos, lecz jesteśmy otwarci na wszystkich, którym bliska jest SNE.

Wiosną 2014 roku podjęliśmy starania o przeprowadzenie pierwszych kursów SNE i nawiązaliśmy współpracę z Biurem Krajowym Szkoły Ewangelizacji Świętego Andrzeja (SESA). 

Na dzień dzisiejszy przejęliśmy już do samodzielnego prowadzenia Kursy Nowe Życie, Emaus, Jan, Jezus wg 4 Ewangelistów oraz Mojżesz.

Obecnie jesteśmy na etapie przejmowania kursu Historia Zbawienia.