1. Kurs Nowe Życie

Kim jest Bóg? Czy naprawdę mnie kocha i co to dla mnie znaczy? Jeżeli szukasz Prawdy i chcesz odkryć jaki jest Bóg, to zapraszamy Cię - przeżyj razem z nami osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym i Żywym Jezusem. Przyjmij od Niego skarb od dawna dla ciebie przygotowany – Nowe Życie, pozbawione lęku, strachu i niezrozumienia. A może jest tak, że utraciłeś swoją początkową gorliwość i na nowo chcesz zakochać się w Bogu, który jest Miłością – Ciebie również zapraszamy na ten kurs! Kurs Nowe Życie jest pierwszym z kursów Szkoły Ewangelizacji Św. Andrzeja (SESA. Jedynym warunkiem udziału w tym kursie jest ukończony 18-sty rok życia.


2. Kurs Emaus

Jeżeli chcesz, tak jak uczniowie idący do wsi Emaus, spotkać się ze Zmartwychwstałym Jezusem to ten kurs jest właśnie dla ciebie. Pozwól by Jezus tłumaczył ci Pisma i zapalał twoje serce ogniem Słowa Bożego. Kurs Emaus to drugi kurs SESA. Warunkiem uczestnictwa w nim jest wcześniejsze przejście Kursu Nowe Życie.

3. Kurs Jan

Jan - umiłowany uczeń Jezusa, który zasiadał u stóp Mistrza i wsłuchiwał się w Jego głos, znał nawet rytm bicia serca swojego Mistrza. Jan miał świadomość, że uczniostwo wymaga ofiary, konkretnej postawy, odpowiednich relacji z otoczeniem, ciągłej formacji… tak, by z ucznia stać się apostołem i coraz bardziej upodabniać się do Mistrza, być tak jak On. Kurs ten ukazuje cechy i mentalność prawdziwego ucznia Jezusa, którego serce On sam kształtuje w Eucharystii. Kurs Jan jest trzecim, po Nowym Życiu i Emaus, kursem SESA i aby w nim uczestniczyć trzeba koniecznie wziąć udział w obu wcześniejszych.

4. Jezus wg czterech Ewangelii

Kurs ten pomaga odkryć piękno osoby Jezusa Chrystusa, pokazanego przez Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Każdy z Ewangelistów, na swój sposób, prowadzi uczestników kursu do osobistego spotkania z Bogiem. Jeżeli więc chcesz lepiej poznać, bardziej pokochać i wierniej głosić Jezusa Chrystusa, nie przechodź obojętnie obok tej propozycji. Warunkiem udzialu w tym kursie jest wcześniejsze uczestnictwo w w kursie Nowe życie, Emaus oraz Jan.

5. Mojżesz: formacja wyzwolicieli

Kurs ten pomaga lepiej poznać siebie i nauczyć się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak wychodzić „poza pustynię”. Śledząc życie Mojżesza możesz nauczyć się być liderem otwartym na Boży plan. Sam będąc wolny, możesz nauczyć się uwalniać innych z niewoli i prowadzić ku ziemi obiecanej. Na kursie dowiesz się także, jak ważne jest przygotowanie swego następcy, który kontynuowałby dzieło wyzwolenia. Warunkiem udzialu w tym kursie jest wcześniejsze uczestnictwo w w kursie Nowe życie, Emaus oraz Jan.

6. Kurs Alpha

Kurs Alpha to otwarta dla każdego szansa poznania lub pogłębienia wiary chrześcijańskiej. Zapewniamy swobodną i przyjazną atmosferę, przystępną formę wykładów i humor :-). W zależności od ilości chętnych, kurs będzie podzielony na dwie części: dla dorosłych i dla młodzieży.

7. Kurs Alpha dla młodzieży

Kurs Alpha to otwarta dla każdego szansa poznania lub pogłębienia wiary chrześcijańskiej. Zapewniamy swobodną i przyjazną atmosferę, przystępną formę wykładów i humor :-). W tym kursie mogą uczestniczyć osoby, które nie ukończyły 18-go roku życia.

8. Kurs małżeński

Kurs małżeński to siedem cotygodniowych spotkań dla małżeństw, które chcą umocnić swoją więź. Spotkania odbywają się w miłej, romantycznej atmosferze przy ciastku, kawie i herbacie. Tematy poruszane na kursie: v Budowanie mocnych fundamentów v Sztuka komunikacji v Rozwiązywanie konfliktów v Rodzice i teściowie v Dobry seks v Miłość w działaniu Kurs przeznaczony jest dla osób z różnym stażem małżeńskim.

9. Alpha dla rodziców

Kurs przeznaczony jest dla rodziców, którzy mają dzieci w wieku 1-10 lat. To 5 spotkań po 2,5 godz. Tematy poruszane w czasie kursu: 1. Mocne fundamenty (rola rodziny, wzorce zdrowego życia rodzinnego) 2. Rozpoznawanie potrzeb dzieci (słowa i dotyk, czas, prezenty i czyny) 3. Wyznaczanie granic (łączenie miłości i wyznaczanie granic; wspieranie dzieci w podejmowaniu dobrych decyzji) 4. Nauka zdrowych relacji (kształtowanie i praktykowanie relacji; radzenie sobie z gniewem) 5. Spojrzenie w przyszłość (zachęta do brania na siebie odpowiedzialności; przekazywanie przekonań i wartości).